Esbós d’una epistemologia rural/de no-res

En el marc de la col·laboració amb el Museu de la Vida Rural (MVR) que constitueix aquest TFG en la modalitat d’Aprenentatge i Servei (ApS), s’ha iniciat un relat audiovisual per tal d’acompanyar i recolzar el plantejament inicial de l’Esbós d’una epistemologia rural/de no-res, presentat a l’anterior apartat. En aquest relat audiovisual, de caràcter documental però necessàriament fabulatiu, s’hi articula una xarxa de testimonis del món rural tradicional que narren i mostren els seus sabers i les seves experiències. Es tracta d’un projecte en curs que de cap manera està tancat i que s’intentarà proseguir en col·laboració amb el MVR. 

Petjades