Esbós d’una epistemologia rural/de no-res

Aquesta pàgina forma part del Treball de Final de Grau (TFG) de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), elaborat per Jordi Dot i que porta per nom «En el si del testimoni : Resignificació de l’estatut de veritat de la figura del testimoni per a la transformació social i la justícia epistèmica». Davant del repte de dotar de dignitat filosòfica les experiències i els sabers del món rural tradicional, el treball proposava una resignificació de la figura del testimoni que possibilitaria l’emergència de nous subjectes polítics i de certs sabers menystinguts.

 

Aquest TFG fou elaborat en la modalitat d’Aprenentatge i Servei (ApS), en col·laboració amb el Museu de la Vida Rural (MVR). En el marc d’aquesta col·laboració, es va iniciar un relat audiovisual per tal d’acompanyar i recolzar el plantejament inicial de l’Esbós d’una epistemologia rural/de no-res, presentat a l’annex del treball. En aquest relat audiovisual, de caràcter documental però necessàriament fabulatiu, s’hi articula una xarxa de testimonis del món rural tradicional que narren i mostren els seus sabers i les seves experiències. Es tracta d’un projecte en curs que de cap manera està tancat i que s’intentarà proseguir en col·laboració amb el MVR. 

Petjades

A l’e-museu del Museu de la Vida Rural es va publicar un article que presenta algunes de les vies d’investigació obertes arran de la col·laboració en forma d’Aprenentatge i Servei (ApS). L’enllaç a l’article: https://museuvidarural.cat/e-museu/article-desconsideracio-sabers-mon-rural-tradicional/